Hawaiki papa kāinga development

We have one 4-bedroom (2-level) whare available for whānau to purchase.

Our Values

All that we do is guided by our mātāpono.

Mātāpono

Tino Rangatiratanga
Kia tū a Ngāti Whātua Ōrākei i runga i tōna anō tino rangatiratanga

Rangatiratanga
Kia whakatinana i ngā āhuatanga tika o te rangatiratanga puta noa te hapū  

Manaakitanga
Ko te whānau kei te pokapū o ngā kaupapa manaaki a te poari. Whai muri, kia rongo ngā hau e whā i te kakara o te manaaki o Ngāti Whātua Orākei      

Whanaungatanga
Kia kitea te mana me te tapu o ia kāwai heke i heke iho ai i a Tūperiri hei rangitāmiro i a tātou

Kotahitanga
Kia kotahi te tū kia kotahi te hoe

Kaitiakitanga
Kia tiakina ō tātou whānau, ō tātou whenua, ā tātou taonga me ā tātou rawa mō āke tonu atu

Mana Taurite
Kia taurite te whai wāhi atu o ngā uri ki ngā painga me ngā angitu

Ahi kaa
Kia kōwhiuwhiutia tonutia te ahi kā, kei pūrēhua, ā, ka kewa

Wairuatanga
Ko tō wairua ki te Atua, nāna nei ngā mea katoa

Self-determination
We are self-reliant as Ngāti Whātua Ōrākei, now and forever.

Leadership
To live and practice positive leadership throughout the hapū

Care and host responsibility
Whānau are the core focus of hapū development. Our host responsibility to others will positively reflect our role as tangata whenua

Kinship
To embrace and acknowledge the importance of our whakapapa and relationships and how these binds us together

Unity
Stand as one and work together

Guardianship
To protect our people, our lands, our resources and our taonga forever

Equity
All hapū members have equal access to benefits and opportunities

Keeping the home fires burning
To uphold the unique and important role that Orākei papakāinga maintains across Tāmaki Makaurau

Spirituality
Spirituality is a key component of our identity and wellbeing.

{{category}}

{{heading}}

{{descript}}

View on Map